• +48 510-172-494
  • dawidk-94@o2.pl

Testowanie w języku python z wykorzystaniem bibliotek Selenium

Pomijając aktualnie gruntowne przygotowania do certyfikacji ISTQB na poziomie podstawowym to:

- Zgłębiłem się w metodę testowania jednostkowego. (unittest)
- Umiem napisać przypadek testowy, prześledzić jego działanie, zinterpretować traceback.
- Wiem jak używać komend asercji.
- Znam zasady zastosowania i instrukcje frameworka Selenium Webdriver.