• +48 510-172-494
  • dawidk-94@o2.pl

Programowanie w języku python

Programowania w tym języku uczę się od przełomu października/listopada 2018 roku. Dotychczas potrafię:

- Biegle posługiwać się operacjami na stringach i integerach.
- Wiem do czego służą listy, słowniki.
- Stosować poprawnie konstrukcję if-else-elif.
- Wiem czym są pętle While i for, jak się je stosuje i w jakim celu. Umiem je przerywać i napisać warunki poprawnego ich działania.
- Definiować własne funkcje.
- Poznałem czym są klasy, potrafię je tworzyć i dodawać do nich obiekty.
- Zastosować zmienne argumenty funkcji.
- Tworzyć i importować moduły.
- Przeprowadzić odczytywanie i zapisywanie do pliku.
- Znam znaczenie wyjątków i ich zastosowanie

Staram się dodawać #komentarze do pisanego kodu częściej w języku angielskim niż polskim. Jak również staram się każdej nowo zdefiniowanej funkcji nadać intuicyjną nazwę. Utrzymuję schludność pisania kodu, aby działał poprawnie, jak również był czytelniejszy poprzez zastosowanie odpowiednich identów. Czytelność utrzymuję również, poprzez skracanie długości linijek metodą list comprehension.